fredag 26. oktober 2012

Det er alltid de svake.


Det er alltid de svake det må gå utover, det er de svake som får svi. Stort sett, så er det som er faktaen.
Det er altid noen som tjener på de svake i samfunnet uavhengig hvordan man er svak .

Har man dårlig råd, så kan man lett fristes til disse tilbudene om kjøp nå betalt om 3 mnd, alle har ikke penger om 3 mnd, eller de lånene de reklamerer for, dyre forbruktslån. De tiltrekker seg de svake og de havner i enda mere økonomisk uføre. Det kan være hvem som helst, om de har dårlig råd. Det er ofte for dem vanskelig å komme ut av det, bankene og disse selskapene som fører disse flotte fristene lånene de tjener hauger med penger på disse menneskene, renter som løper og lånene stiger.

Så har du statsbudsjettene og kommune budsjettene, når de skal spare er det alltid de svake det går utover, det er der de ska stramme inn. Ta bort tilbudene for de svake som trenger det. Henger det virkelig på greip, igjen så tjener de på de svake fordi det er der dem skal stramms inn og spare. Fire lilleskoler i Sandefjord står i fare for å bli nedlagt - Her er et eksempel, man tar bort noe som betyr noe for ungdom som ikke er så sterke i samfunnet, som trenger litt ekstra. Selv gikk jeg på Lillebugården i 1999-2000, en tragedie om disse forsvinner.

Så til slutt som jeg kommer på nå, så har du disse helsekost produktene, bedre helse, mer energi. Hvem går på disse ? Jo det er desperate syke mennesker som vil prøve alt for å bli friske, de blir lovet en så mye bedre helse. Selvsagt er dem desperate og prøver det meste, de betaler ofte mange 1000,- for å prøve å bli bedre. Mye av det virker desverre ikke noe gjør det, noe ikke . Som regel ikke.

Skrevet av Susanne K G . ..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar